Oyster Pearl Symbol Silver on Rope Chain Silver

The Oyster Pearl sägs symbolisera bärarens renhet, generositet, integritet och lojalitet. Pärlor symboliserar visdom förvärvad genom erfarenhet. De tros attrahera rikedom och tur och erbjuda skydd.

Slut i lager