Oyster Pearl Symbol Gold on Rope Chain Gold

The Oyster Pearl sägs symbolisera bärarens renhet, generositet, integritet och lojalitet. Pärlor symboliserar visdom förvärvad genom erfarenhet. De tros attrahera rikedom och tur och erbjuda skydd.

Slut i lager