Oyster Pearl Necklace Silver

Oyster Pearls sägs symbolisera bärarens renhet, generositet, integritet och lojalitet. Pärlor symboliserar visdom förvärvad genom erfarenhet. De tros attrahera rikedom och tur och erbjuda skydd.

Slut i lager