Oyster Pearl Necklace Gold

The Oyster Pearls sägs symbolisera bärarens renhet, generositet, integritet och lojalitet. Pärlor symboliserar visdom förvärvad genom erfarenhet. De tros attrahera rikedom och tur och erbjuda skydd.

Slut i lager